Dołącz do nas!

Wszystkie znaki interpunkcyjne za wyjątkiem kropek, łączników, znaków podkreśleń i spacji są niedozwolone.
Adres e-mail, koniecznie prawidłowy. Będą nań przesyłane wszystkie wiadomości e-mail od systemu. Adres nie jest udostępniany publicznie i będzie wykorzystywany jedynie w wypadku prośby o przesłanie nowego hasła lub do przesyłania informacji o nowościach czy innych komunikatów.
CAPTCHA
To pytanie ma na celu ochronę przed automatycznym spamowaniem oraz ustalenie, czy odwiedzający stronę jest człowiekiem.
Image CAPTCHA
Wpisz kod widoczny powyżej.

Logowanie

Nazwa użytkownika witryny Project Envision.
Hasło powiązane z nazwą użytkownika.
Prześlij nowe hasło

Special characters in C#

There are some characters in .NET that were labeled special. For example how would we represent a single quote in a string or a tabulator? We would use escape character, which is backspace (\). Escaping character just means putting backspace in front of special character. Below program shows this concept in more detail.

using System;

namespace SpecialCharacters
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("single quote: \'");
      Console.WriteLine("quotation mark: \"");
      Console.WriteLine("backslash: \\");
      Console.WriteLine("alert: \a");
      Console.WriteLine("backspace: -\b");
      Console.WriteLine("form feed: \f");
      Console.WriteLine("newline: \n");
      Console.WriteLine("carriage return: \r");
      Console.WriteLine("tabulator: \tKrystian");
      Console.WriteLine("vertical quote: \vKrystian");
      Console.WriteLine("unicode character 0: \0");
      Console.WriteLine("4B in hex is equal 75 in decimal, which represents letter K in ASCII");
      Console.WriteLine("unicode hex: \u004B");
      Console.WriteLine("hex: \x4B");
      Console.ReadLine();

    }
  }
}
Categories: