Dołącz do nas!

Wszystkie znaki interpunkcyjne za wyjątkiem kropek, łączników, znaków podkreśleń i spacji są niedozwolone.
Adres e-mail, koniecznie prawidłowy. Będą nań przesyłane wszystkie wiadomości e-mail od systemu. Adres nie jest udostępniany publicznie i będzie wykorzystywany jedynie w wypadku prośby o przesłanie nowego hasła lub do przesyłania informacji o nowościach czy innych komunikatów.
CAPTCHA
To pytanie ma na celu ochronę przed automatycznym spamowaniem oraz ustalenie, czy odwiedzający stronę jest człowiekiem.
Image CAPTCHA
Wpisz kod widoczny powyżej.

Logowanie

Nazwa użytkownika witryny Project Envision.
Hasło powiązane z nazwą użytkownika.
Prześlij nowe hasło

Cisco Disable Login Banner

When you connect to Cisco device using telnet or ssh, you often see information message, which is called login banner. You can use login banner to  display the information message that access is allowed only for authorized personnel. However banner login can used by malicious users to easier identify your device, so I will show you how to disable it. Just bare in mind that configuration of login banner should be done according to your company’s security  policy, some companies may required predefined message to be displayed.

login as: myusername 
Authorized access only!
Disconnect IMMEDIATELY if you are not an authorized user!Using keyboard-interactive authentication.
Password:

To verify setting of login banner we can use following command

r1#sh run | inc banner 
banner login ^CAuthorized access only!

To disable login banner we have to go to configuration mode and issue no banner login command

r1#conf t 
r1(config)#no banner login
r1#wr mem
Building configuration...
[OK]

To test we connect again, this time no information message is displayed after we provided our username

login as: myusername 
Using keyboard-interactive authentication.
Password: