Dołącz do nas!

Wszystkie znaki interpunkcyjne za wyjątkiem kropek, łączników, znaków podkreśleń i spacji są niedozwolone.
Adres e-mail, koniecznie prawidłowy. Będą nań przesyłane wszystkie wiadomości e-mail od systemu. Adres nie jest udostępniany publicznie i będzie wykorzystywany jedynie w wypadku prośby o przesłanie nowego hasła lub do przesyłania informacji o nowościach czy innych komunikatów.
CAPTCHA
To pytanie ma na celu ochronę przed automatycznym spamowaniem oraz ustalenie, czy odwiedzający stronę jest człowiekiem.
Image CAPTCHA
Wpisz kod widoczny powyżej.

Logowanie

Nazwa użytkownika witryny Project Envision.
Hasło powiązane z nazwą użytkownika.
Prześlij nowe hasło

How to check the version of Microsoft Sql Server

Often we need quickly check the version of the Microsoft Sql Server. The quickest way to do it is to use @@VERSION. However there is one more method, which is often overlooked by Database Administrators, the extended stored procedure xp_msver.

@@VERSION returns version, processor architecture, build date, and operating system.

select @@VERSION
Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.3077.00 (Intel X86)   Dec 17 2008 15:19:45   Copyright (c) 1988-2005 Microsoft Corporation  Developer Edition on Windows NT 5.1 (Build 2600: Dodatek Service Pack 2) 

Stored Procedure xp_msver returns more detailed output than @@VERSION, as it is shown on example below

exec xp_msver 
1 ProductName NULL Microsoft SQL Server
2 ProductVersion 589824 9.00.3077.00
3 Language 1033 Angielski (Stany Zjednoczone)
4 Platform NULL NT INTEL X86
5 Comments NULL NT INTEL X86
6 CompanyName NULL Microsoft Corporation
7 FileDescription NULL SQL Server Windows NT
8 FileVersion NULL 2005.090.3077.00
9 InternalName NULL SQLSERVR
10 LegalCopyright NULL © Microsoft Corp. All rights reserved.
11 LegalTrademarks NULL Microsoft® is a registered trademark of Microsoft Corporation. Windows(TM) is a trademark of Microsoft Corporation
12 OriginalFilename NULL SQLSERVR.EXE
13 PrivateBuild NULL NULL
14 SpecialBuild 201654272 NULL
15 WindowsVersion 170393861 5.1 (2600)
16 ProcessorCount 2 2
17 ProcessorActiveMask 3 3
18 ProcessorType 586 PROCESSOR_INTEL_PENTIUM
19 PhysicalMemory 3070 3070 (3219501056)
20 Product ID NULL NULL